Vi produserer energi tre grippar og andre metallprodukter; skal også sendes til Sverige og Norge.

Noen få bilder av maskineringstrinnet